MENY

HMS

B&C Reis har kontinuerlig fokus på opplæring og bruk av personlig verneutstyr for å forebygge helseskader og ulykker.

I våre øyne finnes den ingen snarveier når det kommer til sikkerhet.

Sikkerhetskulturen i B&C Reis er knyttet til en nullvisjon når det kommer til skader på mennesker og materiell. Vi arbeider systematisk med risikovurdering for å nå denne målsetningen.

Prosjektleder og monteringspersonell gjennomfører sammen en relevant og grundig «sikker jobb»-analyse før oppstart av ethvert reisprosjekt.

Etter ferdigstilling av reis, og innen støp, gjøres det en visuell kontroll for å kontrollere at utført bygging stemmer overens med de godkjente tegningene – et tiltak som vil være med på å redusere ulykkesrisiko.

Våre kontroller er ment som et supplement til, og ikke en erstatning for, prosjektets eget kvalitetsarbeid, egenkontroll eller tredjepartskontroll.

B&C Reis har kontinuerlig fokus på opplæring og bruk av personlig verneutstyr for å forebygge helseskader og ulykker.